Kvalitets- og miljøingeniør (in Danish)

Promovec establishes Swedish service facility
Promovec Establishes New Service Facility in Göteborg
18. februar 2019
Test engineer
Test tekniker/ingeniør (in Danish)
2. maj 2019

KVALITETS- OG MILJØINGENIØR

Har du næse for kvalitet? Er du ansvarsbevidst og fortrolig med kvalitetssikring og krav? Motiveres du af høje frihedsgrader og reel indflydelse på virksomhedens kvalitet? Så kan du nu blive en del af en miljøorienteret virksomhed i vækst, hvor det handler om at vinde!

DANSK CYKELPRODUCENT MED INTERNATIONAL PROFIL UDVIDER HOLDET

Promovec A/S er en dansk virksomhed der designer, udvikler, producerer og sælger elcykler til det danske og internationale marked. Med afsæt i sine specialiseringer stræber virksomheden efter at være en kompetent og kvalificeret leverandør af elcykler, som dækker cyklisters behov for effektiv og miljøvenlig transport. Der er tale om udvikling af innovative produkter, som udelukkende afsættes til private label kunder.

OPGAVER 
Din ansættelse er endnu en udvidelse af virksomhedens Driftsafdeling, hvor kvalitetssikring er i højsædet. Som kvalitets- og miljøingeniør hos Promovec A/S kan du derfor se frem til at få følgende nøgleopgaver:

• Sikre udvikling og implementering af kvalitet samt tage initiativ til kvalitetsforbedringer i Supply Chain i samarbejde med serviceafdelingen og den tekniske afdeling

• Finde og analysere hovedårsagen til fejl og mangler samt udføre korrigerende handlinger med leverandører og implementere disse i organisationen i samarbejde med relevante interne og eksterne stakeholders

• Kommunikere kvalitetsstatistikker og krav til leverandører, følge op på og forbedre samt udvikle vores kvalitet i samarbejde med interne og eksterne stakeholders

• Sikre en professional og effektiv ind- og udgående kvalitetskontrol og dertilhørende relevant dokumentation internt i Promovec og eksternt hos vores leverandører

• Udføre audit hos relevante leverandører og sikre løbende træning i kvalitetsbevidsthed hos interne og ekstern stakeholders

• Ansvarlig for løbende at arbejde med forbedring af arbejdsmiljø mhp. at forebygge og minimere risici, ulykker samt hændelser for personale og andre interessenter, som kan udsættes for arbejdsmiljøbetonede farer

• Understøtte Promovecs fokus på bæredygtighed og fokusere på de væsentligste miljøforhold i virksomheden samt sætte rammen for vores indsatser og sikre, at der løbende sker miljømæssige forbedringer

DIN PROFIL

Du brænder for kvalitet og har en relevant uddannelse, kurser eller træning indenfor kvalitet, måske kombineret med en praktisk uddannelse som elektromekaniker/auto- matikmekaniker eller lignende

• Du har erfaring med kvalitetssikring i produktion og/eller hos leverandører og viden indenfor kvalitetskontrol, kvalitetsprocesser og statistikker

• At arbejde med Office programmer falder dig naturligt – specielt Excel. Kendskab til Dynamics C5 er en fordel, men ikke et krav

• Der er en forventning om, at du kan dansk på modersmålsniveau samt engelsk på dokumentationsniveau i både skrift og tale

Din arbejdsgang bliver på virksomhedens domicil i Aarhus, hvor du bliver en del af et team bestående af 46 medarbejdere, der i høj grad har fokus på udvikling. Stillingen er en fuldtids- stilling, og du refererer til COO. I stillingen kan du forvente en årlig rejseaktivitet på 25 dage.

INTERESSERET?

Er du interesseret i at vide mere om denne stilling forud for din ansøgning, er du velkommen til at kontakte COO Rene Pedersen på rnp@promovec.dk For at komme i betragtning til jobbet, bedes du sende din ansøgning til rud@promovec.dk. Vi arbejder ikke med ansøgningsfrist, men holder samtaler løbende og afslutter ansættelsesprocessen når den rette kandidat er fundet. Vi glæder os til at høre fra dig.

Register your battery

Pro-Movec A/S offers 2-year capacity warranty on Pro-Movec batteries purchased for private use. The battery must be registered within 8 days from purchase of the battery.

REGISTER HERE